administrácia

Ochrana pred požiarmi

Oheň - dobrý sluha, zlý pán. To je známe už celú večnosť. Tak ako sa ľudia naučili tento živel skrotiť a využívať vo svoj prospech, naučili sa postupne aj účinne brániť jeho vyčíňaniu.

Každý objekt / stavba, či je to obytný dom, nákupné centrum, administratívne priestory, kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu ľudí alebo majetku požiarom, musí spĺňať zákonne predpísané technické a organizačné opatrenia na predchádzanie požiarom a zabránenie alebo minimalizáciu škôd v prípade vzniku požiaru. 

Rozsah a forma týchto opatrení je predpísaná zákonom, špecifická pre rôzny typy objektov a prevádzok.

Môže zahŕňať napríklad:

  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • pravidelné školenia zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
  • vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • označovanie objektov zákazovými značkami a značkami požiarnej ochrany
  • organizovanie cvičných požiarnych poplachov
  • obstaranie a inštaláciu požiarnotechnických zariadení (hasiace prístroje, požiarne vodovody, núdzové osvetlenie,...)

Neváhajte nás osloviť pre splnenie Vašich zákonných povinností ochrany pred požiarmi a 

BUĎTE V BEZPEČÍ PRED OHŇOM AJ PRED KONTROLOU!